Proceswater ontsmetten
proceswater

Datum

proceswaterProceswater ontsmetten

Wat is proceswater?

Proceswater is water dat gebruikt wordt voor allerhande processen in de industrie. Elk productieproces vraagt immers zuiver en gedesinfecteerd water. Zo is er water nodig bij het verwerken van producten, bij het koelen, bij het reinigen en bij het verdunnen van bepaalde samenstellingen. Maar liefst 90% van de wereldwijde vraag naar water komt vanuit de industriële en agrarische sector.

 

 

Dit zijn enkele voorbeelden van industriële processen waarin constant water gebruikt wordt:

  • Farmaceutische en cosmetische industrie
  • Voedings- en drankindustrie
  • Chemische en petrochemische industrie
  • Autosector

In al deze sectoren is de vraag naar ontsmet water groot. Naast mineralen kan grond- of putwater ook micro-organismen bevatten zoals bacteriën, virussen, schimmels, parasieten en gist. Deze zijn potentieel een groot gevaar voor onze gezondheid.De overheid stelde reglementaire vereisten op waaraan proceswater moet voldoen. Afhankelijk waarvoor het water gebruikt wordt zijn er andere of bijkomende maatregelen voor de zuivering ervan nodig. Dient het water voor de productie van voedingsmiddelen of farmaceutische producten? Dan is bijvoorbeeld drinkwater een vereiste. Dient het water voor de externe reiniging van toestellen? Dan is zuiver water een minimumvereiste.

Bij Aguabel hebben we met ons Aguapure ontsmettingssysteem een veilige oplossing voor de behandeling van proceswater. We richten ons bij Aguabel op alle marktsegmenten die proceswater verbruiken.

 

Hoe ontsmet Aguabel proceswater?

Proceswater moet zuiver en gedesinfecteerd water zijn. Dat wil zeggen dat het geen micro-organismen (bacteriën, virussen, schimmels, parasieten, gist, …), giftige of schadelijke stoffen of giftig zeeplankton mag bevatten. Deze kunnen immers een directe of indirecte invloed hebben op de gezondheidskwaliteit van levensmiddelen.

Ons toonaangevend Aguabel Industry Aguapure systeem werkt voor de desinfectie van grondwater met een cel-membraan technologie. Deze techniek staat garant voor een perfecte en efficiënte ontsmetting van het grondwater. Het resultaat van Aguapure is hygiënisch, zuiver water dat ingezet kan worden voor verschillende toepassingen in de industrie.

Bij het elektrolyseproces van het Aguapure systeem wordt enkel geraffineerd zout gebruikt. Zout is een veilig product. De Aguapure installatie maakt enkel desinfecterend gas aan wanneer dat effectief nodig is. Hierdoor komt er geen gas overschot vrij, wat de Aguapure toestellen bijzonder veilig maakt.

De Aguapure installatie zelf bestaat uit 2 verschillende containers. In de ene container kan tot 85 kg zout opgeslagen worden. Door deze grote opslagmogelijkheid moet er maar heel af en toe zout bijgevuld worden. Dit maakt de Aguabel Industry installatie een heel gebruiks- en onderhoudsvriendelijk systeem. In de tweede container bevinden zich één of twee cellen, afhankelijk van de behoeften van de eindgebruiker. De Aguapure toestellen produceren een puur desinfecterend gas aan de anode zijde van de cel, dat door onderdruk via een injector meegezogen wordt. Het desinfecterend gas lost volledig op in het water. Aan de kathode zijde van de cel wordt er een alkalische oplossing en waterstofgas geproduceerd. De alkalische oplossing kan afzonderlijk opgevangen worden en kan men doseren om de PH-waarden te verhogen.

 

Wat zijn de voordelen van Aguapure Industry?

Het Aguapure Industry systeem heeft heel wat voordelen ten opzichte van andere waterzuiveringsinstallaties:

  • Reeds vanaf 0,5 ppm is het water efficiënt ontsmet. Hierdoor is het risico op de legionella bacterie en andere schadelijke micro-organismen bijvoorbeeld nihil.
  • Je hoeft geen vloeibaar chloor te stockeren
  • Het proces verloopt geheel automatisch
  • Onderhoudsvriendelijk systeem
  • Er blijven geen residuen achter in het water

Bent u op zoek naar een veilig en onderhoudsvriendelijk systeem voor de ontsmetting van het proceswater in uw bedrijf? Bij Aguabel adviseren we je graag over ons revolutionaire Aguapure Industry systeem. Neem contact op met onze adviseurs voor meer informatie.

Meer
Artikels